Planowe zagospodarowanie przestrzeni

Posted by

Ten rodzaj planowanie ma na celu określenie przeznaczenie terenów i sposoby ich zagospodarowania. Poza tym ukazuje on dokładny wygląd takiego zagospodarowania. Muszą w nim być uwzględnione zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby użytkowników tego terenu. takie planowanie przestrzenne skupia się na wielu rzeczach, określa chociażby ocenę stanu istniejącego terenu lub budowli, jego zadaniem jest także opracowywanie niezbędnych prognoz i planów zagospodarowania. Zagospodarowanie przestrzenne ma na celu ustalenie lokalizacji danej inwestycji. Ale nie tylko. Do jego zadań należy także kontrola realizacji planów. Takie planowanie przestrzenne musi być podporządkowane odpowiednim zasadom postępowania, które mogą dotyczyć takich dziedzin architektury, jak urbanistyka, walorów architektonicznych, jak i krajobrazowych, poza tym należy podlegać wymaganiom dotyczącym ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego. Takie planowanie przestrzenne ma kilka etapów. Do pierwszych zalicza się określenie przeznaczenia terenów, ale także wyznaczenie linii rozgraniczających tereny. Dopiero następnie są planowane warunki zabudowy. Tak więc planowanie przestrzenne to nie jest aż taka prosta rzecz, aby dana inwestycja została wykonana, to musi przejść ten proces.