Opis projektu wykonawczego

Posted by

Co do projektu wykonawczego, to możemy zacząć od tego, że w żadnym wypadku nie jest to projekt budowlany. Nie mylmy te 2 pojęcia. Dlaczego? Te dwa projekty całkowicie się od siebie różnią i to pod wieloma względami. Na przykład projekt budowlany ma na celu opracowanie się dla potrzeb inwestora i władz administracyjnych. Natomiast w przypadku projektu wykonawczego zostaje one tworzony dla odpowiedniego wykonawcy. Jest on w pewnym sensie szerszą wersją projektu budowlanego, ponieważ zawiera wszystkie dane i wymiary. W nim nie może być widocznych żadnych skaz. Musi być on dokładny i czytelny. Poza tym nieraz mogą wyniknąć sytuację, gdzie projekt należy poprawić, na przykład ze względu zmiany przepisów. Wtedy dany projektu budowlany zostaje wycofany, poprawiony, a następnie zatwierdzany. Następnie jest on poszerzany o projekt wykonawczy, który posiada ogromną liczbę szczegółów, jak i dodatkowych informacji. Taka praca, wykonana przez specjalnych projektantów jest bardzo ważna, istotna. Dlatego muszą oni być bardzo dokładni w tym, co robią. Poza tym prawdziwe zaangażowanie pomoże im wykonać odpowiedni projekt wykonawczy.