Odpowiedni projekt budowy

Posted by

Aby zdołali wykonać my, czy też wyznaczeni przez nas osoby budynek musimy posiadać odpowiedni projekt. Jak powinien on wyglądać i co powinien zawierać? Taki projekt budowlany zazwyczaj składa się z 3 podstawowych części. Jakich? Pierwsza część, to projekt zagospodarowania działki lub danego terenu inwestycji. Druga część dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego. A trzecia część składa się z oświadczeń właściwych jednostek, które zapewniają nas o dostarczeniu energii, gazu i wody. Widać więc, że taki projekt zawiera wiele ważnych spraw, które muszą być załatwione przed rozpoczęciem budowy. W skrócie możemy powiedzieć, że pierwszy projekt to opisowa, jak i rysunkowe określenie przedmiotu inwestycji. Musi on zawierać czas realizacji, opis wszelkich detali, omówienie projektowanych elementów zagospodarowania. Poza tym musi on ukazywać zajętą część przed budynek. Natomiast projekt architektoniczno-budowlany omawia tematy takie jak przeznaczenie obiektu, wyjaśnienie wszelkich rysunków, opis konstrukcji, warunki ochrony przeciwpożarowej. Ale to nie wszystko. Poza tym to on posiada obszerną charakterystykę energetyczną i ekologiczną danej budowli. Co do ostatniego projektu możemy powiedzieć, że ma on na celu zdobyciu wszelki zatwierdzeń, w celu uzyskania dostępu wody, czy sieci telekomunikacyjnej.