Europejski roman

Posted by

Co możemy powiedzieć o architekturze europejskiej? Cechowała się ona przede wszystkim stylem romańskim i była ona dostrzegalna pod wieloma względami. Jakimi? Na przykład podstawowym materiałem okazał się kamień łamany lub w kostkę. Natomiast w przypadku kamienia w kostkę należało zachowywać niebagatelną ostrożność i dokładność. Co do zapraw możemy powiedzieć, że były one wykonywane z ogromną starannością. Dzięki temu budowle były piękne, ale też trwałe. Styl romański kojarzy się nam przede wszystkim ze sklepieniami krzyżowymi, ale przede wszystkim z tak zwanymi żebrami, które tam umieszczano. Jak one wyglądały? Tam gdzie nastąpiło skrzyżowanie się żeber, umieszczano zwornik, który ze kształtu wyglądał jak talerz. Co możemy natomiast powiedzieć o oknach? Były one różne, nie były jednych głównych, lecz występowały rozmaite kształty, zarówno małe, dwudzielne, jak i wielodzielne, z zastosowaniem przesklepień w murach, jak i bez. Natomiast okna przy wejściu do kościołów były zazwyczaj takie same, czyli koliste okna. Widzimy więc, że styl romański kształtował architekturę pod wieloma względami. I to my dzisiaj możemy dostrzegać jego piękno na ogromnych, jak i małych budynkach, kościołach. Ale także możemy w zwykłej budowli doszukiwać się stylu romańskiego.