Architektura wypoczynkowa

Posted by

Na osiedlu, poza elementami dla dzieci, dla zabawy powinny znajdować się także inne elementy. Te inne elementy powinny zostać stworzone dla osób już starszych, czyli młodzieży, czy dorosłych. I to takich elementów możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu. I są to chociażby ławki, stoły, kwietniki, fontanny, baseny oraz schody terenowe. Jak powinny zostać rozmieszczone takie elementy? Na przykład ławki i stoły warto umieści blisko terenów zabawa. Dlaczego? Służy to zarówno dzieciom, jak i osobom opiekującym się nimi. Pozostałe miejsca powinny być tak zlokalizowane, aby zapewniały wypoczynek w ciszy i spokoju. Natomiast kwietnie, czy donice umieszczane są zazwyczaj blisko chodników oraz w parkach. A fontanny i baseny powodują nawilżanie się powietrza w osiedlu i osoby, które bliską tam przebywają czują się o wiele lepiej. W takich miejscach niedopuszczalna jest kąpiel, taki element zostaje stworzony jako dekoracja. Do kolejnych elementów zaliczamy schody terenowe, które umożliwiają mieszkańcom pokonanie różnic w poziomie terenu na ciągach pieszych. Tak więc poza elementami dla dzieci w osiedlach mieszkaniowych powinny występować także elementy dla osób dorosłych, są one niezbędne.